Vyhodnotenie cenových ponúk – „maľovanie kancelárskych a chodbových priestorov“
23. september 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 SLUŽBA od 1.000 € – 3.300 € bez DPH
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 SLUŽBA od 1.000 € – 3.300 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  602. Predmet zákazky :  maľovanie chodbových a kancelárskych priestorov v rozsahu cca 400 m2


3. Úspešný uchádzač : Lumat Juraj Vrábel
                       Rastislavova 61
                       951 41  Lužianky
                       IČO : 37449052


4. Cena za predmet uvedenej zákazky

…………………………901,38 €………………………..

 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014