Vyhodnotenie cenových ponúk - - hygienické a čistiace potreby
14. október 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR od 1 000 € do 3 300 € bez DPH
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR od 1 000 € do 3 300 € bez DPH

1.    Identifikácia  verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    00308307
Sídlo:   Nitra 950 06
Ulica:   Štefánikova trieda 60


2.    Predmet zákazky:  dodávka čistiaceho  materiálu podľa opisu predmetu zákazky

3.    Úspešný  uchádzač:   TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
                                                  ul. Bulharská 40
                                                  917 02 Trnava
                                                   IČO:  314 34 193
     
       
4.    Cena na predmet uvedenej zákazky: je uvedená v prílohe
          
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

príloha č. 1 – dodávka čistiaceho materiálu Ikona súboru pdf (80 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014