Vyhodnotenie cenových ponúk - Grafická úprava, tlač a distribúcia kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra a skladačky Kam v Nitre, ktorá je jeho súčasťou.
27. november 2013
v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO

Zákazka na poskytnutie služby

Predmet zákazky:  Grafická úprava, tlač a distribúcia kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra a skladačky Kam v Nitre, ktorá je jeho súčasťou

Hodnota zákazky: 3000,- € s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača:  REA, Kasalova 19, 949 01 Nitra
         
   
Dátum uzatvorenia zmluvy:  12.12.2013  – č. zmluvy 2124/2013/ÚPaCR

Dôvody zrušenia použitého postupu zákazky: –

 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014