Vyhodnotenie cenových ponúk – ELEKTRO PRÁCE VIANOCE 2013 Nitra
25. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – ELEKTRO PRÁCE VIANOCE 2013 Nitra
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300€ do 20 000€ bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    308 307
Sídlo:    Nitra, 950 06
Ulica:    Štefánikova trieda 60

2. Predmet zákazky:      ELEKTRO PRÁCE VIANOCE  2013 Nitra
                                            
3. Úspešný uchádzač:    RELCO Slovakia s.r.o.
                                          Chotárna 15
                                          949 01 Nitra

4. Cena za predmet zákazky:  Cena vrátane DPH 7620 €
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014