Vyhodnotenie cenových ponúk - Drevená zostava na dvor pre MŠ
18. december 2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO
Zákazka na Tovary a služby v hodnote od 3 300,00 € do 20 000,00 €
Predmet zákazky: Tovar pre kategóriu: Drevená zostava na dvor pre MŠ
Hodnota zákazky: 4590,00 EUR bez DPH

Identifikácia úspešného uchádzača:   
FUN TIME, s. r. o.
Nobelova 18/A
831 02 Bratislava
IČO: 44539622
          

Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.12.2013
Číslo zmluvy: 2137/2013/OŠMaŠ
Dôvody zrušenia použitého postupu zákazky:
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014