Vyhodnotenie cenových ponúk – Dodávka a montáž policových regálov pre registratúrne stredisko
12. február 2014
Vyhodnotenie cenových ponúk – Dodávka a montáž policových regálov pre registratúrne stredisko
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 Stavebné práce od 3.300 € – 30.000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :  dodávka a montáž policových regálov pre registratúrne stredisko


3. Úspešný uchádzač : MECALUX Slovakia, s.r.o.
                       Boženy Němcovej 8
                       811 04 Bratislava
                       IČO : 45331758


4. Cena za predmet uvedenej zákazky bez DPH

……………………………….5.240 €………………………….

Číslo zmluvy:      č. j. 269/2014/Predn


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014