Vyhodnotenie cenových ponúk – dodávka a montáž klimatickej jednotky
21. august 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013

TOVAR    od 3.000  €  –  20.000 €


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :  dodávka a montáž klimatickej jednotky s rekuperáciou vzduchu
                                      do zasadacej miestnosti
                                               

3. Zrušenie súťaže :    Mesto Nitra – verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž na uvedený     
                                      predmet zákazky z dôvodu,   že sa zmenili okolnosti, za ktorých bola „výzva“
                                      zverejnená.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014