Vyhodnotenie cenových ponúk - Dodanie prenosného obojsmerného tyčového turniketu
12. december 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk - Dodanie prenosného obojsmerného tyčového turniketu
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300€ do 20 000€ bez DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:   Správa športových a rekreačný zariadení mesta Nitry
IČO:        31874568
Sídlo:        Nitra, 949 01
Ulica:        Kúpeľná 4

2. Predmet zákazky:    Dodanie  prenosného  obojsmerného  tyčového  turniketu

3. Úspešný uchádzač:  NOPS spol. s r.o.
                             Rybárska 31
                                      949 01 Nitra

4. Cena za predmet zákazky:    17.880  € s DPH
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014