Vyhodnotenie cenových ponúk – Dodanie a montáž zvláštneho výstražného znamenia na osobné motorového vozidlá mestskej polície
26. marec 2014
Vyhodnotenie cenových ponúk – Dodanie a montáž zvláštneho výstražného znamenia na osobné motorového vozidlá mestskej polície
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013 zverejňuje Správu o zákazke Dodanie tovaru do 20 000 € bez DPH

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestská polícia
IČO: 00308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón:  037/6922555     Fax: 037/6922502  E- mail: msp@mspnitra.sk

Zákazka na:  Dodanie a montáž zvláštneho výstražného znamenia na osobné motorového vozidlá mestskej polície

Predmet zákazky: 3 ks zvláštne výstražné znamenie VNT 024 LU BCB na osobné motorové vozidlá mestskej polície s modrými LED svetlami, s dvoma úrovňami svietenia (denné, nočné) doplnené zvukovým výstražným znamením,
montáž zariadení na vozidlá.

Hodnota zákazky: 3 750,00 € bez DPH

Identifikácia úspešného uchádzača:           
Kristian  Méhes Auto – LIGHTBAR2009
Školská 22/981, 931 01 Šamorín

Dátum uzatvorenia zmluvy:  21.3.2014
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014