Vyhodnotenie cenových ponúk – Darčekové vianočné nákupné poukážky
8. január 2014
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO
Zákazka na poskytnutie služby

Predmet zákazky: Darčekové vianočné nákupné poukážky.
Hodnota zákazky: 4 460,- €

Identifikácia úspešného uchádzača: COOP Jednota Nitra  spotrebné družstvo, Štefánikova 54, Nitra         

Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.12.2013 , č. zmluvy 2244/2013/Predn.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014