Vyhodnotenie cenových ponúk – Darčeková nákupná poukážka vo výške 5,-€ pre pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ v počte 230 ks
14. marec 2014
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO
Zákazka na tovary a služby v hodnote od 1 000,- Eur do 3 300,- Eur

Predmet zákazky: Darčeková nákupná poukážka vo výške 5,-€ pre pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ v počte 230 ks

Hodnota zákazky:             1150,- € bez DPH

Identifikácia úspešného uchádzača:    LE CHÉQUE DÉJEUNER s. r. o., Tomášikova 23, Bratislava

Dátum vystavenia objednávky:    10.03.2014
Číslo objednávky:            20140258
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014