Vyhodnotenie cenovej ponuky: : „Revitalizácia zelene na Župnom námestí vrátane doplnenia existujúcich stromov a zlepšenia ich pôdnych podmienok“
17. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 služby od 3 300 €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 služby od 3 300 €

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Šterdasová


2. Predmet zákazky: „Revitalizácia zelene na Župnom námestí vrátane doplnenia existujúcich stromov a zlepšenia ich pôdnych podmienok“

3.Úspečný uchádzač:     

Ing. Júlia Stráňáková – RUDBECKIA
Svätoplukovo 449

4. Cena za predmet uvedenej zákazky:
    

4.080,00 -€ s DPH

 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014