Vyhodnotenie cenovej ponuky „Doplnenie jestvujúcich detských ihrísk“
27. september 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovar od 3 300.-€ do 20 000.-€
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovar od 3 300.-€ do 20 000.-€

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Bohumil Vincúr

2. Predmet zákazky:

Doplnenie jestvujúcich detských ihrísk v Nitre – doplnenie hracích prvkov, dodávka vrátane montáže na miesto určenia.

3.Úspečný uchádzač:

mmcité 2 s.r.o. Trenčín
Brnianska 2
949 01 Trenčín

4. Cena za predmet uvedenej zákazky:
…….13 926.-€……
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014