Vyhodnotenie cenovej ponuky „Dodávka a montáž vnútorných okenných žalúzií do MŠ Piaristická, Nitra“
3. október 2013
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamuje na webovom sídle mesta v časti Profil verejného obstarávateľa správu o zákazke na dodanie tovaru:

Predmet zákazky:                   Dodávka a montáž vnútorných okenných žalúzií do MŠ Piaristická, Nitra

Víťazný uchádzač:                  L.M.J. Salamander s.r.o.
                                                  Pražská 15, 949 01 Nitra
                                                  IČO: 36 564 664

Cena vrátane DPH:              1.615,84 EUR

Typ zmluvy:                             objednávka

Dátum vystavenia :               03.10.2013
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014