Vyberú takmer dvadsať riaditeľov materských a základných škôl
25. marec 2019
V tomto roku končí päťročné funkčné obdobie dvanástim riaditeľkám v materských školách, sedem výberových konaní bude aj na riaditeľov základných škôl

Podmienky a termíny všetkých výberových konaní, ak to bude aktuálne, budú zverejnené na mestskom webe.  Kandidáti na pozíciu riaditeľa  musia spĺňať kvalifikačné predpoklady, ktorými, okrem iného, sú – prvá atestácia, či podmienky dĺžky pedagogickej činnosti. Na výberovom konaní uchádzači prezentujú  koncepciu rozvoja školy – a v diskusii odpovedajú na otázky výberovej komisie.

Každá škola má zo zákona zriadenú radu školy. Je zložená z volených členov z pracovníkov  školy –  učiteľov a nepedagogických pracovníkov, rodičov  a delegovaných členov za zriaďovateľa. K výberovému konaniu na riaditeľa základnej školy sú prizývaní zástupcovia štátnej školskej inšpekcie a  okresného úradu odboru školstva.

Návrh na nového riaditeľa predkladá primátorovi príslušná rada  školy,“ dopĺňa postup po vybratí riaditeľa, vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová.

(AJ)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022