Voľby do Európskeho parlametu 2014
24. marec 2014
 

R O Z H O D N U T I E
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho
parlamentu v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m
deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.


Voľby do Európskeho parlamentu
konané dňa 24. mája 2014
v meste Nitra


O z n a m
pre politické strany, politické hnutia  alebo koalície


     V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov sa zriaďujú okrskové volebné komisie.
     Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, oznámi primátorovi mesta jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie s uvedením mena a priezviska, adresy trvalého pobytu, telef. čísla.

Tlačivo delegačnej listiny je možné stiahnuť z internetovej stránky mesta (nitra.sk),  resp. osobne si prevziať na Mestskom úrade v Nitre, Štefánikova trieda 60, kanc. č. dv. 619 a vyplnené tlačivo so všetkými náležitosťami je možné doručiť na adresu:
Mesto Nitra
 Štefánikova trieda 60
 950 06  Nitra

 n a j n e s k ô r   do 24. apríla 2014.     Prvé zasadanie okrskových volebných komisií sa uskutoční na Mestskom úrade v Nitre, vo veľkej zasadačke – č. dv. 118, Nitra, Štefánikova trieda 60 v stredu 30. 04. 2014. O tomto termíne odporúčame informovať delegovaných zástupcov do OVK už pri ich nominácii, aby sa konštituovania komisií mohli zúčastniť. 

Súbory na stiahnutie(13 ks):

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

2013_431 – rozhodnutie EP 2014.pdf Ikona súboru pdf (25 KB)

Delegačná listina členov EU 2014.pdf Ikona súboru pdf (140 KB)

Delegovanie do volebných komisií.pdf Ikona súboru pdf (33 KB)

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania.pdf Ikona súboru pdf (83 KB)

informácia pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie.pdf Ikona súboru pdf (127 KB)

Informácie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu 2014 Ikona súboru pdf (128 KB)

Information for European Union citizens.pdf Ikona súboru pdf (127 KB)

Information for the voters about method of voting.pdf Ikona súboru pdf (21 KB)

Právo voliť do Európskeho parlamentu.pdf Ikona súboru pdf (72 KB)

Voľby do Európskeho parlamentu 2014 – oznámenie.pdf Ikona súboru pdf (148 KB)

Voličský preukaz.pdf Ikona súboru pdf (77 KB)

žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby Európskeho parlamentu 2014.pdf Ikona súboru pdf (111 KB)

zoznam skruží-rozkreslenie a vyzreboane čísla kandidátnych listín UVK – EU 2014 Ikona súboru pdf (82 KB)


Najčítanejšie správy
Parlamentné voľby 2023
13. jún 2023
Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
7. november 2022
Megavoľby sa blížia
25. október 2022
Voľby do Európskeho parlamentu na území…
11. február 2019