Verejný obstarávateľ Mesto Nitra zadáva zákazku - umelecký výkon Orchestra Pavla Zajačka s spevákov Anny Repkovej a Milana Malého na podujatí: Mestský charitatívny ples 2014
16. december 2013
Verejný obstarávateľ Mesto Nitra zadáva zákazku v zmysle § 9, ods. 9
Verejný obstarávateľ Mesto Nitra zadáva zákazku v zmysle § 9, ods. 9

Predmet zákazky: umelecký výkon Orchestra Pavla Zajačka s spevákov Anny Repkovej a Milana Malého na podujatí: Mestský charitatívny ples 2014 Nitra, ktorý sa uskutoční dňa 24. januára 2014 v EH PKO v Nitre.
Hodnota zákazky: 5050,- €
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014