Veľvyslanci viacerých krajín navštívili Nitru
22. február 2019
V uplynulých týždňoch zavítali na návštevu Nitry ambasádori viacerých európskych krajín. Stretli sa aj s vedením nášho mesta

S veľvyslancom Maltézskeho rádu o ďalšej spolupráci   

Prvým veľvyslancom, s ktorým sa novozvolený primátor mesta Nitra Marek Hattas od nástupu do funkcie oficiálne stretol, je mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maltézskeho rádu na Slovensku J. Ex. Alfred Schönburg Hartenstein. Počas jeho návštevy v Nitre 1. februára 2019 v prítomnosti poslanca Mestského zastupiteľstva v Nitre a vedúceho centra Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre Jána Vanča sa obaja predstavitelia venovali zhodnoteniu doterajšieho pôsobenia rádu v Nitre, ale aj možnostiam rozvoja ďalšej vzájomnej spolupráce. Obaja zhodne skonštatovali prítomnosť aktívne fungujúceho centra s aktívnymi dobrovoľníkmi v oblasti sociálnej a charitatívnej služby, ktorá je realizovaná v prospech Hospicu u Bernadetky, rómskej komunity na Orechovom dvore, ľudí bez domova, sociálne slabé rodiny, seniorov, či zdravotnú a organizačnú pomoc počas hromadných podujatí v meste Nitra. Súčasne vyjadrili pripravenosť podporovať tieto činnosti konkrétnymi krokmi v krátkom čase v záujme posilnenia postavenia centra v Nitre, či nájdenia vhodného priestoru pre výkon charitatívnych aktivít. Primátor Nitry prisľúbil, že bude sledovať priebeh prípravy a výstavbu nového komunitného centra na Orechovom dvore, o ktoré sa Mesto Nitra uchádzalo zo štrukturálnych fondov EÚ. Uskutočnená pracovná návšteva veľvyslanca Maltézskeho rádu Alfreda Schönburg Hartensteina v Nitre s jej pozitívnymi závermi je pre kolektív dobrovoľníkov miestneho centra Maltézskej pomoci Slovensko perspektívnym stimulom do ďalšej služby v prospech chudobných, chorých a trpiacich na území mesta Nitra.

 

Návšteva veľvyslankyne Írskej republiky Hildy Ó Riain

Začiatkom februára prijal primátor mesta Nitry Marek Hattas veľvyslankyňu Írskej republiky Hildu Ó Riain. Po spoločnom rokovaní si írska ambasádorka pozrela Nitriansky hrad, katedrálu a Diecézne múzeum. Írska ambasádorka sa s primátorom Marekom Hatassom dohodla na spolupráci pri organizovaní  workshopov, konferencií, informačných dní k rôznym témam, ako migrácia, rómska problematika, či Smart city.  Veľvyslankyňa Hilda Ó Riain ponúkla, že bude pre Nitru hľadať medzi írskymi mestami partnerské mesto s podobnou charakteristikou a záujmami ako má Nitra. Nitriansky primátor a veľvylankyňa sa dohodli na podpore spolupráce medzi írskymi univerzitami s nitrianskou SPU a UKF. Hovorilo sa tiež o spolupráci v oblasti umenia, pri organizovať výstav. Mesto Nitra podporí írsky Deň sv. Patrika, ktorý Íri slávia 17. marca, vysvietením Chrenovského mostu na zeleno, čo je národná farba Írska.

 

Návšteva veľvyslanca Holandského kráľovstva Henka vad der Kvasta 

V polovici februára zavítal do Nitry Henk van der Kwast, veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR. Na stretnutí sa zúčastnila aj viceprimátorka Michaela Hefková a tajomník veľvyslanectva Ondrej Krizko. Veľvyslanectvo oslovilo partnerské mesto Zoetermeer, ktoré po dlhšej odmlke opäť prejavilo záujem o nové nadviazanie spolupráce s Nitrou, tentoraz nie formou oficiálnych stretnutí, ale prostredníctvom konkrétnych pracovných stretnutí a projektov. V centre záujmu holandskej strany sú inovácie v oblasti e-health and e-care, Smart mobility, Cyber ??Security and Big Data.

Obe strany prejavili záujem spoločne organizovať workshopy, semináre a konferencie na rôzne témy, napr. ako zefektívniť a zlepšiť mestskú mobilitu, či cyklotrasy. Plánuje sa nadviazanie úzkej spolupráce s mestskou políciou, zvyšovanie povedomia a informovanie obyvateľov o činnosti mestskej polície, ako aj participácia obyvateľov pri znižovaní produkcie odpadu s využitím inšpirácie z holandských miest. (SY)

 

K foto:

Na fotke zľava viceprimátorka Michaela Hefková, primátor Marek Hattas na prijatí holandského veľvyslanca Henka van der Kwasta.

Primátor Nitry Marek Hattas prijal veľvyslanca Maltézskeho rádu na Slovensku J. Ex. Alfréda Schönburga von Hartensteina.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maltézskeho rádu na Slovensku J. Ex. Alfréd Schönburg von Hartenstein sa podpísal do pamätnej knihy mesta Nitry.

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022