Včasné orezanie stromov vplýva na kvalitu a bezpečnosť elektrickej energie
15. december 2022

Spoločnosť Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov k odstráneniu a orezaniu  stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Túto povinnosť majú vlastníci a užívatelia pozemkov , na ktorých sa nachádzajú nadzemné a podzemné elektrické vedenie v majetku Západoslovenská distribučná a.s. Orez a výrub stromov je potrebné zabezpečiť najneskôr do 15. marca 2023.

Majitelia a užívatelia pozemkov majú povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 metre od zeme a je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách elektrického vedenia. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z.

V prípade, že stromy a kríky prerastú do výšky nad 3 metre, má povinnosť majiteľ alebo užívateľ pozemku zabezpečiť ich orezanie alebo vyrezanie. Ak sú stromy v nebezpečnej vzdialenosti od elektrického vedenia, požiadajte o vypnutie vedenia aspoň 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú distribučnú, a.s., e-mail: odberatel@zsdis.sk

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Timea Galová
Foto: ilustračné, zdroj Adobe Stock


Najčítanejšie správy
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
3. november 2023
Okolo Slovenska: Do Nitry mieri svetová cyklistika
13. september 2023
Primátorská kvapka krvi po druhý raz v tomto roku
8. september 2023
Kedy sa uskutoční zber použitého kuchynského oleja
8. september 2023