Včasné orezanie stromov vplýva na kvalitu a bezpečnosť elektrickej energie
15. december 2022

Spoločnosť Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov k odstráneniu a orezaniu  stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Túto povinnosť majú vlastníci a užívatelia pozemkov , na ktorých sa nachádzajú nadzemné a podzemné elektrické vedenie v majetku Západoslovenská distribučná a.s. Orez a výrub stromov je potrebné zabezpečiť najneskôr do 15. marca 2023.

Majitelia a užívatelia pozemkov majú povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 metre od zeme a je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách elektrického vedenia. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z.

V prípade, že stromy a kríky prerastú do výšky nad 3 metre, má povinnosť majiteľ alebo užívateľ pozemku zabezpečiť ich orezanie alebo vyrezanie. Ak sú stromy v nebezpečnej vzdialenosti od elektrického vedenia, požiadajte o vypnutie vedenia aspoň 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú distribučnú, a.s., e-mail: odberatel@zsdis.sk

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Timea Galová
Foto: ilustračné, zdroj Adobe Stock


Najčítanejšie správy
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024
Mesto Nitra vyhlasuje urbanistickú súťaž na nový…
8. február 2024