Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
1. marec 2023

OZNÁMENIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto mesto Nitra predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 nasledovne:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je: 47,7%.

Sadzba zákonného poplatku je 18,-euro za tonu.


Najčítanejšie správy
Plasty sú užitočné, ich recyklácia je ale náročná
28. marec 2023
Od apríla sa mení vývoz triedeného odpadu
27. marec 2023
Hodina Zeme vyzýva ľudí, aby „vypli“ v prospech…
24. marec 2023
Z krajských miest je Nitra 2. najlepšia v…
24. marec 2023