Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
1. marec 2023

OZNÁMENIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto mesto Nitra predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 nasledovne:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je: 47,7%.

Sadzba zákonného poplatku je 18,-euro za tonu.


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024