Triedim, triediš, triedime #1
17. január 2023

Seriál o triedení odpadu šitý Nitre priamo na mieru.

O triedení odpadu sa dnes hovorí veľa, ale obsah zberných nádob svedčí o tom, že mnohým na životnom prostredí buď vôbec nezáleží, alebo nevedia, ako na to. Tento seriál je určený v prvom rade tým, ktorí triedia, ale nemajú presné informácie. Veríme, že seriál presvedčí o zmysluplnosti triedenia aj odpadových skeptikov, ktorí sa domnievajú, že „aj tak všetko končí na jednej kope“.

1. ČASŤ: SKÔR NEŽ ZAČNEME TRIEDIŤ…

Seriál je síce zameraný na triedenie odpadu, ale v úvodnej časti by sme si mali povedať niečo veľmi dôležité: NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE. Je to prosté. Keď odpad netvoríme, nemusíme sa zaťažovať jeho triedením, čím šetríme náš čas ako aj prírodné zdroje našej jedinej planéty. Ako to dosiahnuť? Inšpirujte sa týmito 5 pravidlami, ktoré sú známe aj ako 5 R:

  • REFUSE (ODMIETNI) Ak si naozaj potrebujem niečo nové kúpiť, zamyslím sa nad obalom, pôvodom, kvalitou a spôsobom výroby a spracovania a odmietam obaly a výrobky, ktoré vlastne nepotrebujem alebo neviem znovu využiť, vytriediť či skompostovať. V prípade obalov platí, čím menej, tým lepšie. Odmietam letáky a reklamné predmety zadarmo.
  • REDUCE (REDUKUJ) S každou novou vecou, ktorú kúpim, vzniká odpad – či už pri procese jej výroby, jej balení alebo jej doprave. Nakoniec sa odpadom stáva aj vec samotná. Preto treba každú kúpu dobre premyslieť a hlavne sa vyhýbať impulzívnemu nakupovaniu a nakupovaniu samoúčelných vecí.
  • REUSE (ZNOVU VYUŽI) Veci je dôležité používať opakovane. Ak mi vec doslúžila, pred vyhodením sa zamyslím nad inou možnosťou jej využitia. Napríklad sklenený pohár od jogurtu viem ponúknuť niekomu na zaváranie alebo použiť na uskladnenie drobností. Roztrhané tričko môže slúžiť ako výplň do vankúša či handra. Zároveň myslím na to, že každá jednorazová vec má svoju alternatívu na viac použití (slamka, obedár, fľaša na vodu…).
  • RECYCLE (RECYKLUJ) Keď vec doslúžila, snažím sa ju správne vytriediť, aby mohla byť zrecyklovaná. Tomu samozrejme predchádza premyslená kúpa, pri ktorej uvážim, či sa viem všetkých súčasti tovaru a obalu zbaviť s čo najmenšou ekologickou stopou.
  • ROT (KOMPOSTUJ) Kompostovanie je najlepším spôsobom využitia biologicky rozložiteľného odpadu, teda predovšetkým (rastlinného) odpadu z kuchyne a záhrady. Pri kompostovaní sa odpad stáva potravou pre iné organizmy, ktoré z neho vytvoria kvalitné hnojivo aj na pestovanie našej potravy.

Martin Pavelka
foto: Roman Oravec, Adobe Stock


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024