Triedim, triediš, triedime #5
27. február 2023

Seriál o triedení odpadu šitý Nitre priamo na mieru

5. ČASŤ: BIOODPAD (HNEDÝ KONTAJNER)

Biologicky rozložiteľný odpad umiestňujeme do hnedých zberných nádob označených nápisom BIO alebo do záhradných či komunitných (sídliskových) kompostérov.

Do hnedých kontajnerov a kompostérov patrí:

• tráva, lístie, kvety (rezané bez stužiek a drôtov), vypletá burina,

• drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov

• kôra zo stromov, hobliny, piliny, popol, štiepka

• zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, prezreté ovocie

• kávová usadenina, škrupiny z vajec

Do hnedých kontajnerov a kompostérov nepatrí:

• mäso, tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky)

• oleje, potraviny v obaloch

• veľké kosti (hovädzie, bravčové), uhynuté telá zvierat, zvierací trus

• chemicky upravené drevo, komunálny odpad, nebezpečné odpady

Zásady správneho a efektívneho kompostovania

Veľkosť a skladba materiálov
Pri  ťažšie rozložiteľných materiáloch (uhlíkatých), ako sú drevo, tvrdšie časti zeleniny či stonky starších rastlín platí základné pravidlo, že čím sú častice menšie, tým rýchlejšie sa skompostujú. Mäkké šťavnaté materiály (dusíkaté) ako hnoj, pokosená tráva, kuchynský bioodpad sú ľahko rozložiteľné, preto nie je potrebné ich zmenšovať. Platí, že dusíkaté materiály musíme zmiešavať s uhlíkatými a ich objemový pomer by sa mal približovať k 1:1.

Prístup vzduchu a vody
Kompostovanie je aeróbny proces – za prístupu kyslíka. Preto sa snažíme  v maximálnej miere zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie kompostovaného materiálu. To dosiahneme prekopávaním kompostu. Malo by sa prekopávať minimálne 1-2x počas doby rozkladu. Prekopávaním okrem prevzdušnenia zabezpečíme aj dôkladné premiešanie všetkých kompostovaných materiálov, čím sa zabezpečí rovnomernejší rozklad. Každé prekopanie urýchľuje rozklad.

Správna vlhkosť
Správna vlhkosť je nevyhnutnou požiadavkou správneho kompostovania. Ak má kompostovaný materiál nedostatok vlhkosti, proces sa spomaľuje alebo až zastavuje. Čím je hrubšia štruktúra zmesi materiálov, tým môže obsahovať vyššiu vlhkosť a tým dlhšie trvá rozkladný proces. Čím je v komposte viac vody, tým je v ňom menej vzduchu (voda vytlačí vzduch z dutiniek). Správnu vlhkosť musíme kontrolovať a v prípade potreby ju doplniť (poliatím alebo vlhkým materiálom) alebo znížiť pridaním suchých a savých materiálov.

Kedy je kompost zrelý?

Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, jemnej hrudkovitej štruktúry, nezapácha, ale vonia ako lesná pôda. Je to vysoko stabilné hnojivo. To znamená, že živiny sa do pôdy uvoľňujú len veľmi pomaly, takže za normálnych podmienok nedochádza k ich vyplavovaniu do podzemných vôd. 

Informácie ku kompostovaniu v sídliskových kompostéroch

Veľkokapacitné kompostéry umiestnené pri bytových domoch sú určené pre obyvateľov, ktorí v danej lokalite bývajú. Ak do nich náhodný okoloidúci vhodí ohryzok, je to úplne v poriadku. O sídliskové kompostéry sa starajú zamestnanci mesta –  kompostmajstri. Tí dohliadajú na to, aby proces zrenia kompostu prebiehal správne. Vedľa každého veľkokapacitného kompostéra sa nachádza  menší čierny plastový kompostér, ktorý slúži len ako zásobník na štiepku, ktorú kompostmajstri pridávajú podľa potreby do sídliskového kompostéra. Svoj bioodpad dávajte výlučne cez dvierka na kompostéri.


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024