Triedim, triediš, triedime #3
30. január 2023

Seriál o triedení odpadu šitý Nitre priamo na mieru

V tretej časti seriálu si povieme o tom, čo patrí a čo naopak nepatrí do kontajnera na plasty. Novinkou od tohto roka je, že PET fľaše a plechovky sú zálohované a treba ich odovzdať predajcovi prostredníctvom automatov na zálohované obaly. Plastový odpad však rozhodne netvoria len PET fľaše, viac sa dozviete v článku.


3. ČASŤ: PLASTY (ŽLTÝ KONTAJNER)

DO ŽLTÝCH ZBERNÝCH NÁDOB PATRÍ:

 • neznečistené PET fľaše z nápojov, ktoré nie sú zálohované
 • plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov, aviváže)
 • plastové fľaše od octu, sirupu
 • fólie (bublinková, strečová), plastové tašky a mikroténové vrecká
 • obalový polystyrén (iba čistý, nesmie byť znečistený jedlom ani stavebným odpadom)
 • platobné a vernostné plastové karty – odstrihnúť čip (ten ide do zmesového komunálneho odpadu)
 • výrobky a obaly označené symbolmi: PET (1) – dobre recyklovateľný, HDPE (2), PVC  (3) – odporúčame nepoužívať – je škodlivý, LDPE (4), PP (5), PS (6), ostatné (7) – kategórii „ostatné“ sa odporúčame vyhýbať, nakoľko ide často o zmes viacerých plastov či dokonca materiálov, čo robí výrobok nerecyklovateľným a z triediacej linky poputuje rovno do zmesového komunálneho odpadu (jednorazový plastový riad či slamky)
 • kovové obaly (konzervy z jedla, krmivo pre zvieratá, drogéria, kozmetika, spreje)
 • viacvrstvové obaly (tetrapaky) z ovocných džúsov, mlieka, smotany – zbavené nečistôt


ČO SA STANE S TÝMTO VYTRIEDENÝM ODPADOM?

Z recyklovaných plastov sa vyrábajú nové PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy, výplne do zimných búnd, fólie, vrecia na odpad a iné.

DO ŽLTÝCH ZBERNÝCH NÁDOB NEPATRÍ:

 • novodurové rúrky
 • obaly z nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farby)
 • nádoby od priemyselného aj jedlého oleja
 • kovové obaly kombinované s iným obalom, gumolit, linoleum, obuv a ošatenie, molitan, obaly z liekov, znečistené polystyrénové tácky, použité plienky
 • kombinované obaly so sklom a kovom – tieto odpady vkladajte do nádob na komunálny odpad. Nebezpečné látky prineste na zberný dvor.
 • jednorazové obaly (menuboxy) z obedov a iných potravín vkladajte do nádob na komunálny odpad.


Martin Pavelka
Foto: Roman Oravec, ilustračné


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024