Triedim, triediš, triedime #2
25. január 2023

Seriál o triedení odpadu šitý Nitre priamo na mieru

V druhej časti seriálu si povieme o tom, čo patrí a čo naopak nepatrí do kontajnera na papier. Na prvý pohľad to možno vyzerá, že predsa každý vie, čo je papier, ale pri triedení je to trocha zložitejšie.

2. ČASŤ: PAPIER (MODRÝ KONTAJNER)

DO MODRÝCH ZBERNÝCH NÁDOB (VRIEC) PATRÍ:

 • papier, časopisy, noviny, zošity, kancelársky papier, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, papierové tašky (nie povoskované darčekové tašky)
 • lepenka a kartón (stlačené)
 • skartovaný papier
 • papierové krabičky a kartónové škatule (stlačené, papierové lepiace pásky môžu ostať)
 • obálky s plastovým okienkom (okienko tam neprekáža)
 • papiere zopnuté kovovou spinkou v malom množstve (malé množstvo spiniek neprekáža) • výrobky a obaly označené symbolmi PAP (čísla 20 – vlnitá lepenka, 21 –hladká lepenka, 22 –papier)


Pred triedením je potrebné odstrániť tvrdú väzbu z kníh, plastové a kovové časti zo zakladačov a obalov, plastové obaly používané pri balení napr. časopisov, letákov. Nie je potrebné odstraňovať kovové sponky z papiera (časopisov, zošitov).

ČO SA STANE S VYTRIEDENÝM PAPIEROM? Vytriedený papier sa využíva ako základná surovina pri opätovnej výrobe papiera. Prechádza ešte dotrieďovaním a podľa kvality sa určuje jeho ďalšie spracovanie.

DO MODRÝCH ZBERNÝCH NÁDOB (VRIEC) NEPATRÍ:

 • mokrý papier (môže plesnivieť) -> patrí do kompostu, do kozuba alebo Zmesového komunálneho odpadu, ak vyschne a nie je plesnivý, môžete ho vhodiť do Papiera
 • mastný a špinavý papier -> Zmesový komunálny odpad alebo kozub
 • samoprepisovací, povoskovaný, asfaltový a dechtový papier -> Zmesový komunálny odpad
 • termopapier (je hladký a písmo na ňom často vybledne, napríklad účtenky) -> Zmesový komunálny odpad
 • kopírovací papier, pauzovací papier-> Zmesový komunálny odpad
 • použité, mastné alebo zašpinené papierové vreckovky a servítky -> Kompost alebo kozub alebo Zmesový komunálny odpad
 • polystyrén -> Plast (ak je čistý) alebo Zmesový komunálny odpad (ak je znečistený), najideálnejšie pre recykláciu je však odniesť ho na Zberný dvor
 • nápojový kartón = viacvrstvový kombinovaný materiál -> dávajte do nádoby na Plast
 • papierovo/plastovo-hliníkový obal od korenín, masla, potravy pre zvieratá -> Zmesový komunálny odpad
 • menštruačné vložky, tampóny, plienky -> Zmesový komunálny odpad
 • kompostovateľný „papier“ -> Kompost alebo zmesový komunálny odpad
 • rolky od toaletného papiera a kuchynských servítok, obaly od vajíčok -> Zmesový komunálny odpad


Martin Pavelka
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024