Triedenie odpadu v meste má stúpajúcu tendenciu
7. marec 2019
Obyvatelia Nitry pokračujú v separovaní komunálneho odpadu. Kým pred dvomi rokmi bola úroveň vytriedenia 38,5% v minulom stúpla na 44,6%

Aby sa do separovania zapojilo ešte viac ľudí, prinášame informácie, ako správne triediť komunálny odpad.  Ak má byť odpad odovzdaný správne, je potrebné triedenie podľa farby smetnej nádoby. V centre a na sídliskách sú to žlté nádoby na plasty a modré na papier, ktoré sa vyprázdňujú dvakrát za týždeň.  Zelené nádoby na sklo sú vyvážané jedenkrát v dvojtýždňovej periodicite.  V rodinných domoch je možnosť odovzdať odpad  do vriec, do žltých sa odovzdáva plastový odpad, do modrých  papier.  Do hnedých smetných nádob zase  bioodpad zo záhrad.

Občania mesta tiež môžu štyrikrát ročne (ak majú zaplatené smetné) odovzdať odpad na zberných dvoroch.  Sú na Zobore, Janíkovciach, Čermáni,  Krškanoch a v sídle Nitrianskych komunálnych služieb  na Nábreží mládeže.  Veľkoobjemový odpad, ktorý sa nezmestí do komunálu môžu občania odovzdať do kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania.  

Epilóg?  Aj na základe takmer 45% vytriedeného odpadu v minulom roku bola  znížená sadzba za vývoz na skládku komunálneho odpadu na 7 eur/ za tonu.  Ak budú občania naďalej separovať minimálne tak ako v minulom roku, opäť ušetria mestu finančné prostriedky a zlepšia aj stav životného prostredia.   

FOTO:  Odpad je možné odovzdať aj na zberových dvoroch, na snímke je prevádzka v Dolných Krškanoch.

(AJ)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022