Topoľovú alej nahradia nové stromy
1. október 2020
Stromy v ikonickej topoľovej aleji lemujúcej rieku Nitra sú na konci životnosti a musia byť vyrúbané

Stromy v ikonickej topoľovej aleji lemujúcej rieku Nitra sú na konci životnosti a musia byť vyrúbané. Dreviny stoja na pozemkoch Slovenského vodohospodárskeho podniku. Podľa odborného arboristického posudku, ktorý si nechali vodohospodári vypracovať, predstavujú bezpečnostné riziko pre zdravie a životy ľudí. Ako náhrada bude vysadených až stotridsať nových stromov.

 

Dvadsať rokov po životnosti

Bezpečnostný výrub sa týka topoľov na dvoch úsekoch – na strane Párovských lúk od Vodnej ulice smerom k bývalému zelokvetu a na strane mestského parku od Vodnej smerom k hydrocentrále.

Arboristický posudok si dal vypracovať Slovenský vodohospodársky podnik po minuloročnej tragickej udalosti, pri ktorej zahynul štrnásťročný školák.

Stromy popri rieke Nitre majú podľa názoru odborníka približne osemdesiat rokov, čo je minimálne dvadsať rokov po ich životnosti a pre svoje okolie predstavujú bezprostredné bezpečnostné riziko.

„Je našou zákonnou povinnosťou odstraňovať prekážky z okolia vodného toku, ktoré by v prípade spadnutého stromu mohli spôsobiť záplavy, poškodenie majetku, ale žiaľ, tak ako to bolo minulý rok, aj smrť nevinného človeka. V tejto súvislosti môžeme konštatovať, že tieto stromy predstavujú značné riziko,“ povedal hovorca SVP Marián Bocák.

Prirodzený kolobeh života

Stromoradie na oboch úsekoch nahradí nová masívna výsadba. Vodohospodári ju zabezpečia v súčinnosti s Mestom Nitra, ktoré má eminentný záujem na skorom prinavrátení stromoradia do verejného priestoru.

„Je to prirodzený kolobeh života. Staré stromy dávno prekročili svoju životnosť, predstavujú bezpečnostné riziko a preto musia byť nahradené novými. Rozhodnutie Slovenského vodohospodárskeho podniku urobiť arboristický posudok z tohto dôvodu vítam. Je logickým vyústením stavu stromov okolo rieky a udalostí z posledného roka. Bezpečnosť a ochrana ľudských životov je na prvom mieste,” povedal primátor Nitry Marek Hattas.

V susedstve parku bude vysadených sedemdesiat až osemdesiat pyramidálnych topoľov čiernych. Stromy budú vysadené v línii, ako vetrolam tvoriaci prirodzenú živú stenu medzi parkom a riekou Nitra. V úseku od zelokvetu pribudne štyridsaťpäť až päťdesiat nových stromov. Odbor životného prostredia mesta Nitra odporúča vysadiť rýchlorastúce listnaté druhy štíhlych, stĺpovitých korún, ktoré zmiernia dôsledky výrubu dospelých stromov. Výsledok výsadieb sa podľa názoru odborníkov prejaví v horizonte viac ako desať rokov.

Lipy popri rieke zostanú stáť

Arboristickým posudkom na hrádzi rieky Nitra prešli aj topole a lipy v Dolných Krškanoch medzi ulicami Biovetská a Krškanská. O lipovej aleji posudok hovorí ako o hodnotnom krajinnom prvku, ktorý je potrebné zachovať v čo najväčšej miere. Z celkového počtu stodesať líp sú na výrub určené len tri, ďalších šestnásť bude ošetrených.

Tri lipy budú odstránené aj neďaleko Univerzitného mosta. Tento zásah nesúvisí s posudkom vodohospodárov, ale s rekonštrukciou chodníka a jeho premenou na zdieľaný chodník pre chodcov a cyklistov. Od budúceho  roku sa na tomto úseku zvýši pohyb a snahou nitrianskej radnice je znížiť riziko ohrozenia na minimum.

Arboristickým posúdením na hrádzi rieky Nitra prešlo viac ako tristo stromov, stoštyridsaťštyri z nich je určených na výrub. K ošetreniam a výrubom pristúpi vodohospodársky podnik mimo vegetačného obdobia, teda medzi 1. októbrom a 31. marcom. O presných termínoch zásahov, asanácie aj náhradnej výsadby bude informovať mesto Nitra v súčinnosti so Slovenským vodohospodárskym podnikom.

 

Henrich Varga, odborný poradca pre komunikáciu

FOTKY K TLAČOVEJ SPRÁVE:

Topole pri rieke sú už veľmi staré. Poriadne vysoké boli už pred desiatkami rokov.

historické foto – zdroj: nitra.dnes24.sk a facebook.com

aktuálne foto – zdroj: Roman Oravec

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022