Tonery - Výzva na účasť v elektronickej aukcii v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
12. február 2013
Tonery - Výzva na účasť v elektronickej aukcii v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ vyzýva záujemcov, ktorí sa špecializujú na predaj a renováciu tonerov a atramentových náplní do tlačiarní a majú záujem zúčastniť sa elektronickej aukcie, aby zaslali kontaktné údaje na e-mailovú adresu tonery2013@msunitra.sk.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307    
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60

2. Opis predmetu zákazky:
Nákup tonerov a atramentových náplní do tlačiarní na rok 2013
                        
3. Lehota na predloženie kontaktných údajov: do 19.2. 2013 do 15.00 hod.
Následne Vám budú zaslané formou elektronickej prihlášky podrobnosti o predmete a termíne konania e-aukcie.

Kontaktná osoba: Bc. Silvester Patai, e-mail: patai@msunitra.sk, tel: 037/6502 254
                               
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014