Termíny bezplatného odvozu elektroodpadu
5. september 2023

Máte doma nepotrebný elektroodpad? Okrem televízorov, monitorov, neóniek a žiariviek firma odoberá všetok ostatný elektroodpad. Služba je pre občanov bezplatná a je potrebné si ju vopred objednať na stránke https://zberelektroodpadu.sk/.

Najbližšie zbery sú naplánované na soboty 16. septembra a 21. októbra od 8:00 do 12:00. O presnom čase vás budú informovať pracovníci po registrácii.

Bezplatný odvoz elektroodpadu Nitra

Podmienkou bezplatného odvozu spotrebiča z vašej adresy je odovzdať aspoň jeden veľký spotrebič s minimálnou hmotnosťou 25kg (napr. chladnička, práčka, sporák apod.) alebo rôzne menšie spotrebiče, ktorých celková hmotnosť je aspoň 25kg. Spotrebiče, ktoré chcete odovzdať pripravte do vchodu bytovky, ďalej si ich už pracovníci odvezú.

Prečo je dôležité recyklovať elektroodpad

  • len odovzdaný elektroodpad je možné recyklovať
  • umožníte, aby škodlivé plyny a tekutiny nezamorovali ovzdušie, pôdu a spodné vody vo vašom okolí
  • zabránite vzniku čiernych skládok a výskytu nerozložiteľných plastov a kovov v prírode
  • vaše staré spotrebiče sa nedostanú do rúk nelegálnych zberačov

Lenka Mareková
zdroj: zberelektroodpadu.sk

foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Ako triediť obaly z rýb?
12. september 2023
Prikrmovanie zvierat je medvedia služba
12. september 2023
Kedy sa uskutoční zber použitého kuchynského oleja
8. september 2023
Jesenné upratovanie 2023
6. september 2023