Termíny bezplatného odvozu elektroodpadu
5. september 2023

Máte doma nepotrebný elektroodpad? Okrem televízorov, monitorov, neóniek a žiariviek firma odoberá všetok ostatný elektroodpad. Služba je pre občanov bezplatná a je potrebné si ju vopred objednať na stránke https://zberelektroodpadu.sk/.

Najbližšie zbery sú naplánované na soboty 16. septembra a 21. októbra od 8:00 do 12:00. O presnom čase vás budú informovať pracovníci po registrácii.

Bezplatný odvoz elektroodpadu Nitra

Podmienkou bezplatného odvozu spotrebiča z vašej adresy je odovzdať aspoň jeden veľký spotrebič s minimálnou hmotnosťou 25kg (napr. chladnička, práčka, sporák apod.) alebo rôzne menšie spotrebiče, ktorých celková hmotnosť je aspoň 25kg. Spotrebiče, ktoré chcete odovzdať pripravte do vchodu bytovky, ďalej si ich už pracovníci odvezú.

Prečo je dôležité recyklovať elektroodpad

  • len odovzdaný elektroodpad je možné recyklovať
  • umožníte, aby škodlivé plyny a tekutiny nezamorovali ovzdušie, pôdu a spodné vody vo vašom okolí
  • zabránite vzniku čiernych skládok a výskytu nerozložiteľných plastov a kovov v prírode
  • vaše staré spotrebiče sa nedostanú do rúk nelegálnych zberačov

Lenka Mareková
zdroj: zberelektroodpadu.sk

foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024