Svetový deň vody
18. marec 2023

Celosvetová kampaň s heslom „Be the change you want to see in the world“  v preklade „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“ má motivovať ľudí, aby začali konať a aby začali od seba. Hlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny.

"Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete"

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pozýva verejnosť na oslavy Svetového dňa vody, ktoré sa uskutočnia v Nitre dňa 22. marca 2023 od 9.00 do 13.30 pred OC Promenada. Cieľom podujatia je pripomenúť širokej verejnosti význam pitnej vody, jej dôležitosť pre zachovanie zdravia a života na Zemi a viesť deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

Na malých návštevníkov bude čakať maskot vodární, hry s ekologickou tematikou, tvorivé dielničky, občerstvenie a mnoho ďalšieho.

Viac info: Svetový deň vody 22. marca 2023 | Zsvs.sk

Vyšetrenie vzoriek vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. ponúka aj tento rok službu – bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné aby ste vodu nechali odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne nechajte vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Zákazníci zároveň získajú odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

Výzva OSN

Vy a vaša rodina, škola a komunita môžete zmeniť spôsob, akým vo svojom živote používate, konzumujete a hospodárite s vodou.

Ako na to?

Stanovte si aspoň jeden záväzok, ktorým prispejete k riešeniu globálnej krízy, napríklad:

  • šetrite vodu (sprcha namiesto kúpania, zatváranie kohútika počas umývania zubov, …)
  • vysaďte aspoň jeden strom
  • kupujte lokálne potraviny
  • separujte odpad
  • nesplachujte to, čo do kanalizácie nepatrí
  • pripojte sa na verejnú kanalizáciu alebo si dajte pravidelne vyvážať žumpu

World Water Day | World Water Day 2023


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024