Svetový deň vody bude 22.marca aj v Nitre
9. marec 2018
ZsVS, a.s. v spolupráci s Mestom Nitra aj tento rok pripravili pre verejnosť i žiakov materských a základných škôl tradičné podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v spolupráci s Mestom Nitra aj tento rok pripravili pre verejnosť i žiakov materských a základných škôl tradičné podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody.  Akcia sa uskutoční 22. marca od 9.00 h do 12.00 h na Svätoplukovom námestí v Nitre. Cieľom podujatia je – pripomenutie si významu pitnej vody – ako kvalitného a najmä zdravého nápoja.  Vystavená bude aj monitorovacia technika, ktorá bude sprístupnená verejnosti. Vodárenskí pracovníci budú demonštrovať opravu poruchy, napájanie potrubia, vybudovanie vodovodnej prípojky, ako aj vyčistenie kanalizácie kanalizačným vozidlom. V spolupráci so základnými školami a osemročnými gymnáziami boli aj tento rok vyhlásené rôzne zaujímavé súťaže k tohtoročnej téme Svetového dňa vody. Poslaním súťaží je budovať a prehlbovať vzťah detí k prírode, životnému prostrediu a ochrane vodných zdrojov. Víťazné práce budú vyhodnotené a tie najlepšie ocenené peknými cenami. Pre deti bude pripravený aj program, zábavné súťaže a odmeny. Pre veľký záujem z minulých ročníkov budú aj tento rok pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., priamo na miestach konania osláv vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Kompletné informácie o akcii: www.zsvs.sk


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022