Svetový deň povedomia o autizme
16. marec 2018
V roku 2007 bol 2. apríl vyhlásený Organizáciou spojených národov za Svetový deň povedomia o autizme

V roku 2007 bol 2. apríl vyhlásený Organizáciou spojených národov za Svetový deň povedomia o autizme. Už desiaty  rok celosvetovo sa pripájajú ľudia z rôznych krajín a vyjadrujú spolupatričnosť s osobami postihnutými autizmom a k osobám, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich. Vonkajším prejavom sú na modro nasvietené svetovo známe objekty.

K týmto objektom sa pripája aj Chrenovský most v Nitre, keď v noci z 1. na 2. apríla , z 2. na 3. apríla bude osvetlený na modro.

SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME

2. apríla sa Slovensko zapojilo do celosvetovej kampane  Light It Up Blue – Rozsvieť modrú, ktorá pochádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií v tejto oblasti, Autism Speaks. Práve tento dátum Organizácia Spojených Národov vyhlásila v roku 2007 za Svetový deň povedomia o autizme.

V dobe, keď je autizmus najvýraznejšie vývinové ochorenie, je mimoriadne dôležité vnímať druhých – priateľov, kamarátov aj ľudí, ktorí boli akosi v ústraní z rôznych dôvodov. Chceme začať spoločenskú diskusiu o autizme a jedinečnosti a poukázať na to, že autisti sú medzi nami a nesmieme ich vytláčať mimo nášho záujmu. Práve naopak – naším cieľom musí byť integrovať ich a prijať ich ako jedinečné osobnosti. Jej cieľom je okrem iného zvýšiť povedomie verejnosti o tom, akí vlastne autisti sú a čo táto diagnóza pre nich a ich rodiny znamená. Modrá farba je symbolom dôvery, tradície, oddanosti a tiež komunikácie, s ktorou majú autisti často veľký problém. Ich nedostatky v sociálnej interakcii a predstavivosti ich často posúvajú na okraj záujmu spoločnosti.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydalo v roku 2014 údaje o výskyte autizmu v Spojených štátoch. Táto štúdia stáleho pozorovania autizmu určila 1 z 68 detí (1 z 42 chlapcov a 1 z 189 dievčat) ako deti majúce poruchu autistického spektra (ASD).

Podľa najnovších prieskumov v súčastnosti  je 1 zo 45 detí vo veku od 3  do 17 rokov  dieťa s poruchou autistického spektra (ASD).

Porucha autistického spektra (ASD- Autism spectrum disorder) je rodina vysoko genetických, heterogénnych ochorení, charakterizovaných  deficitom v oblasti sociálnej interakcie a komunikácie a neobvyklým opakovaným správaním. Odhaduje sa, že 1 % všetkých detí má ASD, čo je častejšie ako pri rakovine u detí, detských diabetes a detských AIDS dohromady. Odhadom sú  3 milióny pacientov v EÚ, 1,5 milióna v USA  a desiatky miliónov na celom svete  ovplyvnených ASD. Navyše je pravdepodobné, že sa táto záťaž choroby zvýši, pretože sa prevalencia ASD zvyšuje o 10 až 17 percent ročne – čo je trend, pre ktorý neexistuje žiadne zrejmé vysvetlenie. Súčasné farmakologické prístupy k liečbe ASD sú založené na liekoch, ktoré zlepšujú príznaky správania s vysokým dopadom na individuálne fungovanie. To znamená, že existujúce liečby sú zamerané na liečbu príznakov ako sú kŕče, tiky, podráždenosť a hyperaktívne správanie.

K dnešnému dňu však nie je k dispozícii žiaden liek, ktorým je možné zmeniť základné príznaky ASD a zlepšiť dlhodobý výsledok

Americké centrum pre kontrolu chorôb (CDC) odhaduje, že autizmus len za 5 rokov vzrástol o 78%. Avšak nedávne štatistiky dokazujú, že skutočná prevalencia autizmu v USA i vo svete môže byť značne vyššia.

 

Nepoznáme všetky príčiny autizmu. Avšak je zrejmé, že existuje pravdepodobne veľa príčin pre viac typov porúch autistického spektra. Veľa rôznych faktorov vplýva na pravdepodobnosť toho, či dieťa má autizmus, tými sú faktory životného prostredia, biologické a genetické (podľa CDC). Jeden z najviac súdržných vlastností porúch autistického spektra (ASD) je prevaha u chlapcov, s približne štyrmi chlapcami na každé dievča. Dievčatá, najmä tie bez porúch učenia, môžu byť formálne identifikované v neskoršom veku ako chlapci. To môže oddialiť odporúčania pre včasný zásah. Snahy vzdelávania komunít by mali upozorniť lekára a rodiča na potenciál výskytu autizmu u chlapcov a dievčat.

Súbory na stiahnutie:

2. apríl o autizme  Ikona súboru pdf (280.2 KB)

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022