Staňte sa členom VMČ alebo komisie
26. november 2022

Mesto Nitra vyzýva občanov, ktorí majú záujem stať sa členom niektorého výboru mestskej časti alebo niektorej komisie Mestského zastupiteľstva (MsZ) mesta Nitra pre volebné obdobie 2022 – 2026, aby vyplnili nižšie uvedené formuláre.

Výbory mestských častí (VMČ)

Prihlásiť sa môžete do nasledovných výborov:

 • VMČ 1 Dolné a Horné Krškany
 • VMČ 2 Staré Mesto
 • VMČ 3 Čermáň
 • VMČ 4 Klokočina
 • VMČ 5 Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce
 • VMČ 6 Zobor, Dražovce
 • VMČ 7 Chrenová, Janíkovce


Kritériá výberu do výboru mestskej časti:

 • Aktívna činnosť v mestskej časti (MČ)
 • Dlhodobý prínos pre MČ
 • Trvalý pobyt v danej MČ je podmienkou
 • Komunikatívnosť a iniciatívnosť pri riešení problémov občanov MČ
 • Bezúhonnosť

Link na prihlasovací formulár do VMČ: https://forms.office.com/r/GSaWmBEMj3

Komisie MsZ

Obsadzovať sa budú nasledovné komisie:

 • Komisia MsZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
 • Komisia MsZ pre mobilitu
 • Komisia MsZ pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti
 • Komisia MsZ pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť
 • Komisia MsZ pre sociálne veci a bytové otázky
 • Komisia MsZ pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch
 • Komisia MsZ pre mládež, školstvo a vzdelávanie
 • Komisia MsZ pre šport


Kritériá výberu do komisií:

 • Skúsenosti, znalosti, vzdelanie v oblasti pôsobnosti príslušnej komisie
 • Váš možný prínos v oblasti pôsobnosti príslušnej komisie
 • Bezúhonnosť


Link na prihlasovací formulár do komisií: https://forms.office.com/r/pgXrMR0BjS

Každý výbor a komisia Mestského zastupiteľstva vyhodnotia obdržané žiadosti a návrhy na zaradenie vybraných členov z radov občanov predložia na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Nitra, ktoré o výbere rozhodne.

Prihlasovanie je otvorené do piatku 16.12.2022.

Prípadné otázky Vám zodpovieme emailom kancelaria.primatora@msunitra.sk alebo telefonicky na číslach: 037/6502112 alebo 037/6502122


Najčítanejšie správy
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024
Mesto Nitra vyhlasuje urbanistickú súťaž na nový…
8. február 2024
Radnica začala s vydávaním hlasovacích preukazov…
7. február 2024