Registrácia remeselníkov a predajcov na Nitriansky jarmok
8. marec 2023

Tradičný jarmok bude súčasťou celomestských slávností Nitra, milá Nitra, ktoré sa uskutočnia 3. – 5. júla.

Súčasťou podujatie bude tradičný Nitriansky jarmok, na ktorý sa môžu prihlasovať ľudovo-umeleckí remeselníci z celého Slovenska.

Jarmočné stánky budú situované v troch lokalitách – na pešej zóne, na Svätoplukovom námestí a v podhradí Nitrianskeho hradu. Na pešej zóne pred Turistickým informačným centrom sa bude odohrávať popoludňajší kultúrny program, ktorý bude prepojený s prezentáciou pivovarov v rámci Sládkovej Nitry a večernými koncertami na námestí. V podhradí Nitrianskeho hradu bude pripravený celodenný historický program. Atmosféru doplní dobová hudba, turnaje a historický sprievod.

Jarmok tak prepojí všetky lokality s trojdňovým kultúrnym programom slávností.  

Chcete sa zúčastniť a predávať na jarmoku v Nitre?

Vašu prihlášku je potrebné odoslať pomocou elektronického registračného formulára. Po uzávierke prihlášok dostanete vyrozumenie o prijatí alebo neprijatí na jarmok.


Registračný formulár je dostupný na mestsketrhy.nitra.sk.
Uzávierka prihlášok je do 8. mája do polnoci.

Lenka Mareková
foto: archív, Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Preparkujte autá, parkovisko na Škultétyho sa…
22. máj 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024