Mesto Nitra sa koncom roku 2012 zapojilo do dvojročného projektu RE-SEEties, ktorý sa zameriava na efektívne využívanie zdrojov v mestách. Projekt je podporovaný Európskou úniou v rámci  programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa, s účasťou ôsmych juhovýchodných európskych samospráv a niekoľkých odborných inštitúcii. Cieľom programu je vyvinúť riešenie na integrované využívanie odpadu a energie, vytvoriť efektívne mestské komunity.
Projekt RE-SEEties sa integrovaným spôsobom zameriava na dva najhlavnejšie prvky, ktoré sa viažu k efektívnosti využívania zdrojov – energia a odpad. Najhlavnejšou úlohou je vniesť svetlo do problematiky týkajúcej sa plytvania energie a nadmernej produkcie odpadu, okrem toho vyzdvihnúť možnosti, ako napríklad: výhody zvýšenia povedomia o zachovávaní energie a zhodnocovaní odpadu.
Podstatou projektu je pomocou inovatívnych riešení, nástrojov a motivácie zmeniť konzumné návyky a podporiť zmenu dopytu.
V záujme dosiahnutia cieľa efektívneho využívania zdrojov je potrebná spolupráca so samosprávou, ktorá by mala mať hlavnú úlohu v ovplyvňovaní a motivovaní zmeny správania sa na miestnej a regionálnej úrovni. Preto sú hlavným ťažiskom projektu najmä miestne samosprávy v rámci krajín JVE podporované konzorciami odborných inštitúcií, ktoré poskytujú odborné znalosti a šírenie informácií v tejto oblasti.


Vytvorené: 8. 9. 2022