Radnica aktualizuje komunitný plán sociálnych služieb
7. júl 2020
Ukončenie tohto procesu sa očakáva v jarných mesiacoch budúceho roka

Ukončenie tohto procesu sa očakáva v jarných mesiacoch budúceho roka.

 

Mesto Nitra pristúpilo v týchto dňoch k tvorbe tretieho strategického dokumentu – Komunitného plánu sociálnych služieb s výhľadom na päť rokov.

Spolupracuje pri tom s nezávislou platformou SocioFórum, ktorá má podľa mestskej poslankyne a predsedníčky komisie Anny Laurinec Šmehilovej dlhoročnú tradíciu v oblasti reformných snáh na poli sociálnych služieb, ako aj v ich prepojení na mestá a obce.

V štyroch pracovných skupinách majú svoje zastúpenie zadávatelia, poskytovatelia, ako i prijímatelia – klienti, zaradení v sieti sociálnych služieb. Do tvorby plánu majú čo povedať i potenciálni prijímatelia sociálnych služieb.

Cieľom ich spoločného rokovania bolo vyhodnotenie takzvanej SWOT analýzy ako nástroja, ktorý sa používa na mapovanie súčasného stavu v oblasti sociálnych služieb. Odborníci „rozmenili na drobné“ situáciu, v akej sa momentálne nachádzajú nitrianski seniori, rodiny s deťmi, ľudia so zdravotným znevýhodnením a ohrození sociálnym vylúčením.

Podľa slov poslankyne a predsedníčky komisie pre sociálne veci Anny Laurinec Šmehilovej, radnica poskytuje  občanom Nitry všestrannú pomoc  v sociálnej  oblasti a to najmä  tam,  kde  nie  je v silách rodín postarať sa o svojich  najbližších. „Stále je čo zlepšovať. Prioritou je pribrzdiť, alebo aspoň spomaliť odchod  mladých  ľudí  za  prácou  do  iných  miest. Cieľom je, aby zostali žiť a pracovať v Nitre. Mesto ich podporuje  výstavbou  dostupných  nájomných  bytov,  vybudovaných z verejných prostriedkov. Zachované zostali viaceré sociálne benefity. Mladé rodiny s deťmi dostávajú príspevok pri narodení dieťaťa, seniori príspevok pri prvom odchode do dôchodku,“ podotkla Laurinec Šmehilová, podľa ktorej je hlavnou  úlohou  samosprávy  pomáhať  občanovi.

Poslankyňa očakáva ukončenie tohto procesu v jarných mesiacoch budúceho roka v podobe prerokovania a schválenia tohto komunitného plánu v mestskom parlamente.

 

Ľudmila Synaková

Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022