Pred časťou VÚB banky nie je Mestská polícia oprávnená riešiť parkujúce vozidlá
14. marec 2017
Na základe žiadosti členov Výboru mestskej časti č.2 Staré mesto, ohľadne parkovania na Štefánikovej triede, pred bývalým Orbisom, dávame nasledovné stanovisko

Na základe žiadosti členov Výboru mestskej časti č.2 Staré mesto, ohľadne parkovania na Štefánikovej triede, pred bývalým Orbisom, dávame nasledovné stanovisko. Na zasadnutí VMČ bolo vysvetlené, že časť spomínanej lokality je súkromným majetkom VÚB – a časť firmy Inpek. Na týchto plochách parkujú vozidlá, ktoré nie sú príslušníci Mestskej polície oprávnení riešiť. Časť, ktorá patrí mestu a je zaradená do siete miestnych komunikácií, je pravidelne kontrolovaná a vodiči sú tam priebežne riešení. Nie je však v našich možnostiach zabezpečiť neustále sledovanie parkovania v danej lokalite, čiže sa môže stať, že vozidlá tu sporadicky zaparkujú. Hliadky sú inštruované na zvýšenie kontroly a riešenie priestupkov.

           

 

Mgr. Erik Duchoň

                                                                                                                 náčelník Mestskej polície v Nitre


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022