Pracovníci ZVS nebudú fyzicky vykonávať odpočty vodomerov
8. január 2021
Žiadajú obyvateľov o vykonanie samoodpočtu do 24. januára

Žiadajú obyvateľov o vykonanie samoodpočtu do 24. januára. 

 

Vzhľadom k vzniknutej mimoriadnej situácii v súvislosti s rozšírením koronavírusu – COVID – 19 boli v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. prijaté prísnejšie opatrenia, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o pozastavení výkonu odpočtov stavov vodomerov pracovníkmi ZsVS, a.s. do 24. januára 2021.

Z uvedeného dôvodu nebudú naši pracovníci fyzicky vykonávať odpočty, ale telefonicky kontaktovať zákazníkov so žiadosťou o vykonanie samoodpočtu vodomeru a nahlásenie stavu.

V prípade, že niektorí zákazníci nebudú do 24.1.2021 týmto spôsobom oslovení, touto cestou si ich dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri nahlásení stavu, a to na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

Oznámenie sa týka iba odmerných miest s ročným odpočtovým cyklom v mesiaci január v mestskej časti Dolné a Horné Krškany mesta Nitra na nasledovných uliciach: 1. mája, Biovetská, Bita, Bočná, Borovicová, Brigádnická, Cirmánska Dvorčanská, Holotka, Jabloňová, K rieke, Knappova, Krškanská, Látečkovej, Liesková, Mäsiarska, Medzi vodami, Na Hlinách, Na Katruši, Na Priehon, Nezábudková, Novozámocká, Pod Katrušou, Pod Topolou, Pri mlyne, Rakytová, Roľnícka, Sikárska, Staromlynská, Široká, Športová, Záborského, Zelená, Zimná a Zlievarenská

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022