Pozvánka na verejné prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb
21. apríl 2021
Na stretnutie je potrené sa vopred zaregistrovať cez prihlášku

Na stretnutie je potrené sa vopred zaregistrovať cez prihlášku.

 

Mesto Nitra predstaví na verejnom prerokovaní podobu III. Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2025. Stretnutie sa uskutoční online 5. 5. o 17:00 hod.

Prihláška: https://forms.gle/dU6TaB4B9H6wU9sV6

Komunitný plán sociálnych služieb je strategickým dokumentom mesta v oblasti sociálnych služieb. Ide o dokument zásadného významu pre samosprávu, preto odbor sociálnych služieb mesta Nitra, v spolupráci s nezávislou platformou SocioFórum, pripravili online stretnutie, na ktorom predstavia potrebu ďalšieho rozvoja sociálnych služieb spolu s finančnými podmienkami ich zabezpečenia.

Komunitný plán sociálnych služieb predstaví Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb. Zaznejú aj stanoviská ďalších referujúcich, ktorí odprezentujú aktuálny stav v sociálnych službách mesta a kam a ako chcú ich smerovanie posunúť.

Priestor bude aj na neformálny dialóg o sociálnej politike mesta a sociálnych službách.

 

Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022