Posilnenie spolupráce partnerských miest
18. august 2017
Projekt "Udržateľnosť zjednotenia" predstavuje spoluprácu 7 partnerov zo 4 krajín.

Projekt “Udržatel’nost‘ zjednotenia“ financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 „Opatrenie pre družobné partnerské mestá“

Účasť: projekt umožnil stretnutie 646 občanov, z ktorých

  • 435 bolo z obce Báčsky Petrovec (Srbsko),
  • 40 pochádzalo z mesta Stará Ľubovňa (Slovenska republika),
  • 42 pochádzalo z mesta Nitra (Slovenska republika),
  • 40 pochádzalo z mesta Ružomberok (Slovenska republika),
  • 40 pochádzalo z mesta Vukovar (Chorvátsko)
  • 15 pochádzalo spred združenia Československé renomé (Česka republika),
  • 34 pochádzalo spred Regionálnej rozvojevéj agentúry Báčka (Srbsko).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Báčskom Petrovci (Srbsko) od 3/08/2017 do 06/08/2017

Stručný opis:

Deň 03/08/2017 bol venovaný hosťom, formálemu a neformálemu stretnutiu a prezentácii programu a projektu. Bol predstavený význam a udržateľnosť spolupráce, podporila sa myšlienka a dôležitosť členstva v EÚ. V ten istý deň sa v mládežníckom centre YMCA uskutočnila prezentácia na tému migrácia mladých ľudí, zamestnanost‘, dobrovoľníctvo a vzdelávanie a diskusie o riešení problému nezamestnanosti mladých a ich migrácie.

Dňa 04/08/2017 sa uskutočnilo prijatie partnerov u predsedu obce kde sa hovorilo o miestnom, regionálnom a národnom vývoji a zobrazili sa výsledky spolupráce s ostatnými mestami a príklady dobrej praxe. Potom sa uskutočnila prezentácia a diskusia na tému rozvoja kultúry a vzdelávania, dôležitosť otvorenia kapitoly 26 pre Srbsko, kde partnerské mestá zdieľali svoje skúsenosti v harmonizácii kultúry a vzdelávania so štandardmi EÚ. V nasledovaní, na tento deň sa predstavil kultúrno umelecký program, v ktorom boli prezentované kultúry, tradície, tance a piesne v slovenskom jazyku. V mládežníckom centre YMCA prebiehala výtvarná dielňa s deťmi na tému EÚ cez krásu rozmanitosti.

Dňa 05/08/2017 bola prezentovaná panelová diskusia o udržateľnosti projektov financovaných zo strany EÚ, kde boli prezentované príklady dobrej praxe a skúseností partnerov. Po ukončení panelovej diskusie sa účastníci partnerských miest zúčastnili na jarmoku umenia, kde bol pripravený kultúrno umelecký program, partnerské mestá na svojich stánkach prezentovali svoju krajinu, kultúru a tradíciu. Dobrovoľníci mali na starosti názory a postoje občanov prostredníctvom dotazníkov.

Dňa 06/08/2017 účastníci v záverečnom stretnití zhodnotili výsledky projektu a pozvali partnerov do budúcej spolupráce. V priebehu dňa boli realizované rôzne športové aktivity a počas všetkých dní boli realizované výstavy, súťaže a celovečerné galakoncerty.

Témy podujatia v Báčskom Petrovci boli: migrácia mladých ľudí, zamestnanosť, vzdelávanie, kultúra, posilňovanie a diskusie o budúcej spolupráce s partnermi a zvýšovanie povedomia o význame programu ‘‘Európa pre občanov‘‘. Cieľom projektu bolo povzbudiť občanov k aktívnej účasti a pochopeniu dôležitosti udržateľnosti všetkých aktivítí, ktoré sa realizujú na úrovni Únie.

Projekt „Udržateľnosť zjednotenia“ predstavuje spoluprácu 7 partnerov zo 4 krajín. Konkrétnymi cieľmi projektu bolo dobrovoľníctvo ako základný prvok aktívneho zapojenia občianstva a rozvoja komunity, Zamestnanosť ako jedno z riešení migrácie mladých ľudí; Programy EÚ a ich význam pre rozvoj regiónu EÚ. Program predstavil kombináciu rôznych typov aktivít, ktoré prilákajú účastníkov do programu. Témy sú určené tak, aby sa účastníci cítili zapojení a motivovaní k všetkým udalostiam.

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022