Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Revízie a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení v budovách MŠ v Nitre
16. september 2013
Víťazný uchádzač: REVIT-NITRA, s.r.o., Hurbanova 4, 949 01 Nitra Cena vrátane DPH: 22.740 EUR Zmluva na poskytnutie služby: uzatvorená dňa 16.09.2013
Víťazný uchádzač: REVIT-NITRA, s.r.o., Hurbanova 4, 949 01 Nitra Cena vrátane DPH: 22.740 EUR Zmluva na poskytnutie služby: uzatvorená dňa 16.09.2013
Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014