Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Geografický webový portál WEBGIS
12. september 2013
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - Geografický webový portál WEBGIS
Predmet zákazky: Geografický webový portál WEBGIS Víťazný uchádzač: CORA GEO, s.r.o. Záborského 20/10089, 036 01 Martin Cena vrátane DPH: 11.268,00 EUR Zmluva o dielo: uzatvorená dňa 11.09.2013
Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014