Oznámenie o ukončení súťaže - PD kino Palace
10. október 2013
Oznámenie o ukončení súťaže - PD kino Palace
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 STAVEBNÉ PRÁCE : od 3.300 € – 30.000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky : PD  kino Palace


3. Úspešný uchádzač : Ing. Jaroslav Franta
                                      951 33 Hájske  č.18
                                       IČO : 32743556


4. Cena za predmet uvedenej zákazky:
                                                               10 940  € bez DPH.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014