Oznámenie o ukončení súťaže - Parkovisko Wilsonovo nábrežie 178 +VO (16-20)
10. október 2013
Oznámenie o ukončení súťaže - Parkovisko Wilsonovo nábrežie 178 +VO (16-20)
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 STAVEBNÉ PRÁCE : od 3.300 € – 30.000 € bez DPH

Predmet zákazky:                   PD parkovisko Wilsonovo nábrežie 178 +VO (16-20)  

Víťazný uchádzač:                   Ing. Boris Aresta
                                                 Dopravné stavby
                                                 inžinierska, poradenská a projektová činnosť
                                                 Jarmočná 24
                                                 920 01 Hlohovec

                                                  IČO: 36 564 664

Cena bez DPH:                        1.200.- EUR

Typ zmluvy:                             objednávka

 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014