Oznam verejnosti
16. október 2018
Mesto Nitra s poľutovaním zaznamenalo, že zo zvláštnych zdrojov sa šíria dezinformačné a klamlivé správy o nakladaní s mestskými komunikáciami

Mesto Nitra s poľutovaním zaznamenalo, že zo zvláštnych zdrojov sa šíria dezinformačné a klamlivé správy o nakladaní s mestskými komunikáciami. Touto cestou ubezpečuje verejnosť mesta, že nedošlo a ani nedôjde k prevodom vlastníctva k žiadnej verejnoprospešnej stavbe, akou je akákoľvek miestna alebo účelová komunikácia, ktorú vlastní a spravuje mesto Nitra. K uvedenému je potrebné konštatovať aj to, že zo zákona ani nie je možné, aby miestne a účelové komunikácie mesta boli kedykoľvek predmetom prevodu do súkromného vlastníctva.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022