OZNAM k Výzve na predkladanie cenových ponúk zo dna 28.10.2013 „Chodník Trnavská II.“
29. október 2013
Mesto Nitra týmto oznamuje, že ruší Výzvu na predkladanie cenových ponúk zverejnenú na profile verejného obstarávatela dna 28.10.2013 na predmet zákazky „Chodník Trnavská II.“
Mesto Nitra týmto oznamuje, že ruší Výzvu na predkladanie cenových ponúk zverejnenú na profile verejného obstarávatela dna 28.10.2013 na predmet zákazky „Chodník Trnavská II.“
Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014