Oslavy MDŽ v rôznych častiach mesta
17. marec 2016
Primátor Nitry Jozef Dvonč spolu s prednostom mestského úradu Igorom Kršiakom zablahoželali 8. marca odborárkam.

Primátor Nitry Jozef Dvonč spolu s prednostom mestského úradu Igorom Kršiakom zablahoželali 8. marca odborárkam – členkám Základnej organizácie Odborového zväzu Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (ZO OZ Sloves) pri MsÚ v Nitre, ktoré pri príležitosti MDŽ zaplnili jedáleň Mestského úradu v Nitre. Všetkým ženám, pracovníčkam mestského úradu, ako aj dôchodkyniam, sa primátor Jozef Dvonč poďakoval za vykonanú prácu, poprial im dobré zdravie a spokojnosť v osobnom živote.  

 

Minulý týždeň si sviatok MDŽ  pripomenuli v sobotu 12. marca v mestskej časti Janíkovce. Podujatie, ktoré bolo spojené s výročnou schôdzou miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, sa zúčastnili i poslanci MZ Štefan Štefek, Anton Kretter, Anna Šmehilová a Peter Oremus, ktorí informovali občanov o aktualitách a práci Mestského zastupiteľstva a Výboru mestskej časti Chrenová, Janíkovce. V spoločenskej časti slávnostného popoludnia poslanci MZ odovzdali prítomným ženám  červený karafiát.  Program spestrilo i vystúpenie detí z miestnej materskej školy, ako i spevácka skupina  z Janíkoviec, ktorá vznikla v minulom roku. Takmer stovka prítomných seniorov si tiež vypočula zámery klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v  Janíkovciach na rok 2016, ktorý predstavila jeho predsedníčka Oľga Haringová.

 

Sviatok MDŽ si v sobotu 12. marca pripomenuli aj Krškanoch, keď zástupca primátora Martin Nemky a nitriansky mestský poslanec Miroslav Gut  zablahoželali ženám z H. Krškán. Zástupcovia mesta si, okrem iného, vypočuli správu o činnosti miestnej Jednoty dôchodcov, ktorá (s podporou mesta) organizuje rozmanité podujatia, napr. zaujímavé výlety, brigády, kultúrne a športové aktivity, súťaže vo varení guláša, a.i. Členov Jednoty dôchodcov v minulom roku tiež zaujali rozmanité prednášky a aj v roku 2016 plánujú pokračovať v organizácii zaujímavých aktivít.

 

                                                                                                                                                     /SY, AK, J/


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022