OPIS - Elektronizácia Služieb Mesta Nitra
14. október 2015
V rámci ukončenia realizácie projektu Elektronizácia služieb Mesta Nitra bola od 1. októbra spustená nová stránka.

 

NÁZOV PROJEKTU : Elektronizácia služieb mesta Nitra

LOGÁ PROJEKTU :

 Obrázok loga projektu

 

ODKAZ NA FOND : Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniov prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

MIESTO REALIZÁCIE : Mesto Nitra

CELKOVÉ NÁKLADY : 2 300 000,- €

VÝŠKA NFP : 2 077 246,25 €

PROGRAM : Operačný program Informatizácia spoločnosti

PRIJÍMATEĽ : Mesto Nitra

SÍDLO PRIJÍMATEĽA : Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

ZAČIATOK REALIZÁCIE : 07/2014

UKONČENIE REALIZÁCIE : 12/2015

 

AKTIVITY PROJEKTU – HARMONOGRAM :

Hlavné aktivity

Legislatívna analýza

Analýza a dizajn IIS

Implementácia

Obstaranie HW a SW

Testovanie IS

Nasadenie IS

01.07.2014 – 31.12.2015

01.07.2014 – 30.11.2014

01.09.2014 – 31.07.2015

01.07.2014 – 31.12.2015

01.06.2015 – 31.11.2015

01.11.2015 – 31.12.2015

 

Podporné aktivity

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

01.05.2013 – 31.12.2015

01.07.2014 – 31.12.2015

 

 

CIEĽ PROJEKTU :

• zlepšiť poskytovanie služieb

• znížiť administratívnu záťaž

• zrýchliť, zjednodušiť a skvalitniť spracovanie žiadostí

• znížiť potrebu osobne navštevovať mestský úrad

• predĺžiť úradné hodiny podľa potreby žiadateľa.

 

OPIS PROJEKTU :

Projekt Elektronizácia služieb mesta Nitra sa zameriava na niekoľko hlavných oblastí z každodenného života.

Na zvýšenie komfortu občanov a podnikateľov mesta Nitra pri komunikácii a vybavovaní agend mestského úradu, čím sa ušetrí ich čas a zníži sa administratívne zaťaženie.

Skrátenie času na vybavenie žiadostí a celkovo na zefektívnenie služieb. Dôvodom je aj elektronizácia komunikácie medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy a samosprávy a v neposlednom rade aj zníženie potreby osobného stretnutia so zástupcami mesta a tým aj zníženie administratívnej záťaže Vás, občanov a podnikateľov.

V konečnom dôsledku to znamená, že odteraz je možné rôzne životné situácie zariadiť z pohodlia domova, alebo kancelárie bez zdĺhavého čakania na úrade.

Na vybavovanie miestnych daní a poplatkov, t. j. podávanie daňových priznaní elektronickou formou, resp. platenie daňových povinností k miestnym daniam, alebo riešenie oblasti komunálnych činností ako napríklad povoľovanie rôznych foriem predaja (ambulantné predajne, prenájom trhových miest, správa otváracích hodín prevádzok, a pod.). Elektronizácia služieb je prínosom nielen pre podnikateľov a občanov, ale aj pre samosprávu. Urýchleným zavádzaním služieb eGovernmentu sa zefektívnia procesy vo všetkých oblastiach, kde dochádza k interakcii verejnej správy s občanom.

Elektronizáciou vnútornej komunikácie mesta sa zefektívni kolobeh dokumentov, čím sa skrátia lehoty na vybavovanie požiadaviek a obmedzí sa potreba tlače, čo v konečnom dôsledku neznamená len úsporu financií, ale aj šetrenie životného prostredia.

Zavedenie elektronických komunikačných kanálov sa prejaví aj v zefektívnení vzájomnej komunikácie medzi zastupiteľstvom, poslancami a mestom. Prínosom bude zlepšenie informovanosti poslancov v oblasti poskytnutia podkladov pre zastupiteľstvo, ako aj zefektívnenie pripomienkovania materiálov v rámci programu zastupiteľstva.

Mesto Nitra sa tak zavedením elektronických služieb pre občanov a podnikateľov zaradilo medzi prvé mestá, ktoré takúto možnosť komunikácie a vybavovania agend pre svojich občanov poskytujú. Brány mesta sú odteraz pre občanov a podnikateľov otvorené bez obmedzenia úradných hodín.

 

V rámci ukončenia realizácie projektu Elektronizácia služieb Mesta Nitra bola od 1. októbra spustená nová stránka. Významnou súčasťou projektu je časť Elektronické služby, ktoré priblížia vybrané agendy mestského úradu občanom a podnikateľom novou, elektronickou formou.

Za prípadné obmedzenia spojené so zavádzaním  stránky sa vopred ospravedlňujeme, intenzívne pracujeme na vyladení a prispôsobení stránky občanom.

 

Hodnotenie elektronických služieb, v ktorom môžete vyjadriť svoje preferencie k súčasným zavedeným elektronickým službám mesta. Zistenia budú použité na výskumné účely ako aj na odporúčania pre ďalšie fungovanie služieb. Termín do 18. 04. 2016

  OPIS – Komplexný informačný materiál o projekte  Ikona súboru pdf (3.1 MB)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022