Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu

Na základe podnetu na likvidáciu nepovolenej skládky odpadu, po zistení majiteľa pozemku na ktorom sa nelegálna skládka nachádza, je vyzvaný majiteľ pozemku na odstránenie odpadu zodpovedajúcim spôsobom s určením termínu odstránenia.

  • Elektronickým formulárom:

  • Potvrdenie o pôde (potrebujete v prípade, že idete predávať na trhové miesta mimo mesta Nitra, v danom meste budú od Vás požadovať potvrdenie, že vlastníte pôdu v meste Nitra)
  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na tržniciach v meste Nitra (potrebujete v prípade ak ste SZČO a máte pridelené IČO a chcete predávať na tržniciach v Nitre)
  • Čestné vyhlásenie (k povoleniu na predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov alebo k potvrdeniu o pôde napr. pri predaji čečiny, dávate čestné prehlásenie, že pochádza z vašich vlastných zdrojov (dvor, záhrada).
  • Žiadosť o povolenie na predaj prebytkov pochádzajúcich z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti na trhových miestach Nitry (pri predaji prebytkov z vlastnej produkcie v prípade, že nie ste SZČO a nemáte pridelené IČO)
  • Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (určené pre samostatne hospodáriacich roľníkov v závislosti od situácie)
  • Žiadosť o potvrdenie platnosti trvania osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka (určené pre samostatne hospodáriacich roľníkov v závislosti od situácie)
  • Žiadosť o zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka (určené pre samostatne hospodáriacich roľníkov v závislosti od situácie)
  • Oznámenie o zmene údajov v činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka (stavebník požiada o záväzné stanovisko v prípade, že toto stanovisko žiada od neho Okresný úrad pre povolenie vodnej stavby. Mestský úrad vydá súhlasné/nesúhlasné stanovisko na základe projektovej dokumentácie)

Vytvorené: 12. 7. 2022