Žiadateľ môže realizovať stornovanie odoslaného podania, pokiaľ je toto aktívne spracovávané.

  • Zákonná lehota:
    • Stornovanie podania môže byť riešené len v čase do vydania odpovede zo strany úradu (Rozhodnutie, Stanovisko,…).
  • Bez poplatku

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).
Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hod. denne.


Vytvorené: 11. 7. 2022