Odovzdali zrekonštruované priestory DOS J. Kráľa
16. február 2016
Renovácia objektu budovy DOS J. Kráľa.

Za účasti vedenia mesta Nitry, nitrianskych mestských poslancov a ďalších hostí sa uskutočnilo oficiálne otvorenie zrekonštruovaných priestorov Domu opatrovateľskej služby Janka Kráľa (ďalej DOS. J. Kráľa).  Rekonštrukcia DOS J. Kráľa začala 1. júla 2015 prevzatím staveniska, všetky rekonštrukčné práce boli sfinalizované a dokončené a objekt budovy bol po dokončení prác definitívne prevzatý 30. novembra 2015.

Ako uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč, mestu záleží na zlepšovaní a skvalitňovaní služieb pre občanov mesta Nitry a okrem DOS J. Kráľa zrekonštruovalo i ďalšie mestské objekty a má vypracovaný aj zoznam budov, ktoré plánuje opraviť v tomto roku. Za občanov DOS J. Kráľa poďakovala za rekonštrukciu primátorovi i poslancom mestského zastupiteľstva bývalá poslankyňa MZ v Nitre a obyvateľka domu Zuzana  Eršeková.

V prvej etape rekonštrukčných prác boli zateplené obvodové steny, strecha (aj s hydroizoláciou) a stropy oboch suterénov. Osadené boli plastové nové okná, dažďové plechové zvody a parapetné dosky. Odstránené boli pôvodné oceľové zábradlia a dlažba.

Renovácia objektu budovy DOS J. Kráľa pokračovala aj v druhej etape, kedy sa zrealizovala oprava bleskozvodu, osadené boli nové oceľové zábradlia, zrealizovaná bola hydroizolácia strechy spojovacej chodby medzi pavilónmi A a B a oplechovanie čelných dosiek logií.

Objekt budovy DOS J. Kráľa má tiež nové cementotrieskové dosky zábradlových výplní logií, keramické dlaždice logií s obkladmi (vrátane hydroizolácie), vetracie mriežky a strešné plastové vetráky. Dôležitou súčasťou rekonštrukcie bolo aj odstránenie azbestocementových dosiek z pôvodných logií.

Predmetom prác bola aj úprava oceľových dverí v strojovniach výťahov a nový náter dvoch vonkajších protipožiarnych oceľových schodísk. Celkové náklady rekonštrukcie DOS J. Kráľa boli vo výške 622-tisíc eur.

(j)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022